Projekty

Čestmír Suška 2022: Věci venku

Čestmír Suška 2022: Věci venku

Ve spolupráci a s finanční podporou Moravskoslezského kraje jsme uskutečnili projekt a připravili výstavu Čestmír Suška 2022: Věci Venku. Udržitelné umění pro budoucnost / Sustainable Art for the Future. Výstava v objektu futurea v Dolních Vítkovicích v Ostravě byla...

Clairo

Clairo

SOBIC, z.ú. je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění...

SMART X

SMART X

DMS Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech, který byl předkládán do výzvy č. 2_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci...

Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“. Předmětem projektu je výzkum potenciálu...

CONCEPT V&M

CONCEPT V&M

SOBIC, z.ú. participuje na přípravě expozice Cesta uhlí zaměřené na historii objektů a především expozice “FUTUREmuseum” v rámci projektu „Revitalizace objektů výklopníku a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice“ (IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a...

MUSEum+

MUSEum+

SOBIC, z.ú. se podílí na zpracování studie inovativního konceptu nové instituce MUSEum+. Koncept je výsledkem práce mezinárodního týmu, jehož členy byli i profesoři Peter Weibel a Michael Bielický pracující na interdisciplinárních konceptech umění a moderních...