projekty

Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“. Předmětem projektu je výzkum potenciálu Moravskoslezského kraje pro větší využití vodíku v energetice, dopravě a průmyslu. Budou identifikovány překážky, bariéry a současně potřeby a příležitosti na krajské i národní úrovni. Budou identifikováni klíčoví hráči pro řešení všech aspektů, které brání nebo naopak podporují rychlé zavedení vodíku jako náhrady tradičních energetických zdrojů.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dalšími řešiteli jsou Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak v analytické fázi na identifikaci subjektů ekosystému a možných rizik, tak na průzkumu možností jejich zapojení na vytvoření vodíkové ekonomiky jak na regionální, tak národní úrovni. SOBIC, z.ú. bude zapojen také do tvorby koncepčních dokumentů a všech výstupů projektu. 

Financování:

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA Technologické agentury ČR.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Banot, MBA.

všechny projekty