projekty

SMART X

DMS Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech, který byl předkládán do výzvy č. 2_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou, podniky z Moravskoslezského kraje a Fraunhofer Institut, IAO. Projekt je realizován a trvá do roku 2022. Jeho cílem je zkoumání možnosti využití dostupných SMART technologií pro zvýšení kvality života ve městech, obcích a regionech. Tedy ne technická a technologická stránka, ale metody a postupy pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací. Do projektu jsou zapojeny také privátní společnosti jako např. AUTOCONT, a.s.; ARRIVA MORAVA, a.s.; ČEZ ESCO, a.s..

V rámci výzkumu čerpáme podklady pro naše výstupy z oblastí – telemedicíny a využití SMART technologií ve zdravotnictví, SMART navigace a orientace v budovách, SMART technologie pro zlepšení komunikace občanů se státní správou, monitoring kvality ovzduší, e-learning, digitální inkluzi seniorů a znevýhodněných, digitální exkluzi, inteligentní systémy řízení a monitoring dopravy, elektromobilitu, inteligentní management budov, smart muzea atd.

 

Kontaktní osoba:

Ing. David Kula, Ph.D., MBA

všechny projekty