co nabízíme

  • základní, aplikovaný a experimentální výzkum a vývoj
  • veřejné šíření výsledků výzkumu a vývoje
  • transfer znalostí
  • inovativní vzdělávání
  • spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  • nové koncepty
  • smluvní výzkum a vývoj, poradenství

SOBIC, z.ú. ukazuje cestu do budoucnosti. Pomáhá a usnadňuje přeměnu společnosti 21. století ve společnost udržitelnější, soběstačnější a šťastnější.

Základním posláním ústavu je stát se průvodcem a aktivním participantem v procesu transformace směřující k udržitelné znalostní ekonomice, která se dotýká většiny oblastí lidského života. Vnímá potřebu reflektovat probíhající změny, klást si otázky, co nastávající změny přinášejí a jak se propisují do zavedených procesů ve všech oblastech souvisejících s lidskými činnostmi, s rozvojem měst a regionů, ekonomiky, životního prostředí. Chce hledat odpovědi na otázky, jakou budou inovace pro budoucnost mít podobu a jak je pomocí nich možné proměňovat kvalitu života.