projekty

MUSEum+

SOBIC, z.ú. se podílí na zpracování studie inovativního konceptu nové instituce MUSEum+. Koncept je výsledkem práce mezinárodního týmu, jehož členy byli i profesoři Peter Weibel a Michael Bielický pracující na interdisciplinárních konceptech umění a moderních technologií z významné inovativní instituce „Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe“. Projekt MUSEa+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně poškozeného regionu prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a kreativity, coby nástrojů podporujících rozvoj znalostní ekonomiky. Neméně důležitou je i snaha revitalizovat srdce národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovice, vysoké pece 4 a 6, které tvoří jeden z vizuálních symbolů Ostravy. Jejich konverze by měla přispět nejen k uchování symbolu regionu, ale díky vzniku a rozvoji MUSEa+ i přinést zásadní impulz pro rozvoj a udržitelnost mimořádně úspěšného projektu revitalizace Dolní oblasti Vítkovic.

Kontaktní osoba:

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

všechny projekty