partnerství

SOBIC, z.ú. je obklopen řadou partnerů z řad vědecko-výzkumných institucí, jako jsou Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Slezská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Národní centrum pro energetiku, výzkumný ústav Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Panevropská univerzita v Praze, Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, p.o., ale také řadou obchodních společností, jako např. Třinecké železárny, wBTCB.cz či institucí typu muzeí apod.

Zahraniční spolupráci vnímá SOBIC, z.ú. jako klíčový motor kvalitního výzkumu, možnosti transferu znalostí a spolupráce. Pro spolupráci na jednotlivých tématech si vybírá SOBIC, z.ú. špičkové odborníky z dané oblasti v zahraničí, aby došlo k efektivní spolupráci ve všech oblastech poznání.

V únoru 2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi SOBIC, z.ú. a Fraunhofer Institu, IAO podepsané prof. Dr. Ing. Anette Weisbecker a Ing. Danielem Konczynou. Smyslem partnerství je podporovat uplatňování inovací ve městech a regionech České republiky, zejména v Moravskoslezském kraji.