projekty

Clairo

SOBIC, z.ú. je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Hlavním partnerem projektu je Statutární město Ostrava, ve spolupráci s dalšími partnery:

  • Moravskoslezský kraj
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko
  • SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities

SOBIC, z.ú. se v projektu podílí především na organizaci informačně vzdělávacích akcí, veřejných průzkumech a studii o změnách chování obyvatel ve vztahu ke zlepšení ovzduší.

Přihlaste se k odběru newsletteru.
Další informace: clairo.ostrava.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Gabriela Kalužová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.

všechny projekty