témata nám blízká

  • mezisektorová a mezinárodní spolupráce
  • kreativita, udržitelnost, inovace
  • znalostní a zelená ekonomika
  • transformace
  • inovativní řešení (tzv. chytré technologie a přístupy)
    v městském a regionálním rozvoj

Mezi hlavní cíle SOBIC, z.ú. patří zlepšování kvality života člověka, zejména ve městech a regionech, hledání, designování a realizace smysluplných projektů s ohledem na potřebnost transformace směrem digitální a nízkouhlíkové ekonomice a řešení problematiky přechodu na znalostní ekonomiku a inovace.