vize

SOBIC, z.ú. je excelentní výzkumnou a vzdělávací institucí, spolupracující s domácími i zahraničními partnery. V centru jeho zájmu stojí kvalita života člověka a jeho potřeby v dynamicky se měnící společnosti.

Lab of the Future:

jsme laboratoří budoucnosti.

mise

Našim posláním je prostřednictvím výzkumu získávat a využívat nové znalosti a poznatky ve společensko-humanitně – umělecké a technologické problematice. Hledáme řešení a motivujeme ke spolupráci napříč interdisciplinárními týmy. Chceme zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou. Přinášíme udržitelnou přidanou hodnotu pro život člověka a rozvoj společnosti. Pomáháme porozumět současnosti a tvoříme inovace pro budoucnost na základě poznávání a respektování zkušeností minulých generací na straně jedné, a aktuální poptávky společnosti na straně druhé.