Čestmír Suška 2022: Věci venku

Čestmír Suška 2022: Věci venku

Ve spolupráci a s finanční podporou Moravskoslezského kraje jsme uskutečnili projekt a připravili výstavu Čestmír Suška 2022: Věci Venku. Udržitelné umění pro budoucnost / Sustainable Art for the Future. Výstava v objektu futurea v Dolních Vítkovicích v Ostravě byla...
Clairo

Clairo

SOBIC, z.ú. je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění...
Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu, jehož předmětem je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat...
SMART X

SMART X

DMS Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech, který byl předkládán do výzvy č. 2_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci...
Berlin/Ostrava Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem

Berlin/Ostrava Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem

SOBIC z.ú. připravil ve spolupráci s ostravským Futureem další unikátní výstavu odrážející interakci humanity a urbanizovaného prostředí s názvem Berlin/Ostrava; Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem. Hansgert Lambers nikdy nebyl profesionálním fotografem,...