novinky

18.12.2020

Zelená města,ovzduší a klima – webináře pro školy a veřejnost

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity?

Projekt CLAIRO nabízí školám i širší veřejnosti bezplatné webináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo „zelenými“ projekty na území Moravskoslezského kraje. Odborné webináře mohou oživit hodiny biologie i základů společenských věd. Jejich cílem je žáky nejen informovat o tématu zeleně ve městech, ale také s nimi vést diskuzi o tom, jak by mohli oni sami přispět ke zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Součástí webináře je i znalostní kvíz o ceny.

Základní webinář je přizpůsoben školní výuce a trvá 45 minut. Po dohodě je možné přizpůsobit rozsah prezentace konkrétním potřebám školy nebo třídy.

Školy a učitelé si mohou webinář rezervovat u:

Gabriely Kalužové (tel. 736 500 122, e-mail: kaluzova@sobic.cz) nebo 

Elišky Olšákové (tel. 736 504 792, e-mail: olsakova@sobic.cz)

Nejbližší webinář pro veřejnost připravujeme v únoru 2021. Podrobnější informace, včetně odkazu na bezplatnou registraci, zveřejníme na tomto webu v lednu 2021.

všechny novinky