novinky

07.02.2022

Symbolická výsadba stromů

Po webinářích a přednáškách k tématu čistého ovzduší a adaptace na klimatickou změnu ve městech, které probíhaly na středních školách Moravskoslezského kraje, zaměřil SOBIC pozornost na žáky základních škol. Do výtvarné soutěže Chráním zemi uspořádané ke Dni země v dubnu 2021 se zapojilo 29 škol a 278 žáků i učitelů z celého kraje. Čtyři vítězné školy byly odměněny symbolickou výsadbou stromů a keřů v areálech svých škol, do které se zapojili samotní výherci. Výsadba byla vždy spojená s krátkou diskuzí k přínosům zeleně ve městech, které může posílit správný výběr druhů a následná péče. Nejlépe oceněné výtvarné práce budou součástí výstavy ve vestibulu Magistrátu města Ostravy.

všechny novinky