novinky

30.11.2023

SOBIC z.ú. má nového partnera pro budoucnost

Díky úspěšně realizované mobilitě v rámci programu ERASMUS+ a zejména díky společným tématům a porozumění uzavírá SOBIC z.ú. memorandum s Italským institutem pro budoucnost. Italian Institut for the Future je první italské centrum pro studium budoucnosti.

Cílem spolupráce mezi SOBIC a Italským institutem budoucnosti je přinést synergie a větší efektivitu při dosahování společných cílů zaměřených na rozvoj měst a regionů. Klíčovým tématem spolupráce jsou aktivity zaměřené na futures studies a megatrendy. Hlavním cílem je výměna a sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů. Těšíme se na společnou práci pro budoucnost.

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Šimčík simcik@sobic.cz

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraničních služeb. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

všechny novinky