novinky

01.08.2023

SOBIC vzdělává dospělé díky programu ERASMUS+

SOBIC – Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú vzdělává dospělé díky programu ERASMUS+.

SOBIC, z.ú. dostal díky programu ERASMUS+ grant, který umožní vzdělávání dospělých. Projektová žádost s názvem „FUTUREUM: Z černé minulosti tvoříme zelenou budoucnost“ je zaměřená na mobility dospělých a hledá odpovědi na tyto základní otázky:

  • jak lépe napomoci transformaci strukturálně postiženého regionu pomocí osvojení transformačních kompetencí
  • jak efektivněji vzdělávat pomocí interaktivních expozic a využití moderních technologií
  • jak vnášet do jednání lidí prvky cirkularity
  • jak prezentovat témata budoucnosti

Klíčovým partnerem je Heureka, Vantaa Helsinki. Další science centrum, které navštívíme je NEMO, muzeum vědy a techniky v Amsterodamu. Otázky budoucnosti chceme řešit s Italským institutem pro budoucnost. Těšíme se také na spolupráci s Luxembourg Science Centrum, které stejně jako my využívá památkový objekt pro své výstavní účely a současně dokáže komunikovat veřejnosti zcela nová témata jako např. problematiku vodíku, na které jsme také zainteresováni jako na tématu budoucnosti. Rádi s vámi budeme sdílet naše poznatky a zjištění z navštívených institucí.

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Šimčík simcik@sobic.cz

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraničních služeb. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

všechny novinky