novinky

28.06.2022

První výsledky výzkumu CLAIRO přináší nové poznatky i konkrétní dopady při zvyšování kvality ovzduší

Správně zvolená a dobře udržovaná zeleň, odolná vůči vnějším klimatickým podmínkám i převažujícím druhům znečištění, je pro dnešní města extrémně důležitá. Projekt CLAIRO umožnil otestovat komplexní řešení pro zlepšení kvality ovzduší ve městech postižených průmyslovou či dopravní zátěží. Projekt nabízí nový úhel pohledu a ověřuje možnosti, které pak města mohou činit udržitelnějšími, chytřejšími, funkčními a lepšími pro život.

I přes výrazné zlepšení v posledních několika desetiletích patří ochrana ovzduší stále mezi hlavní priority Ostravy i Moravskoslezského kraje. Jednou z dílčích aktivit, které pro jeho ochranu realizují, je projekt CLAIRO, který testuje inovativní způsob výsadby zeleně v městském prostředí s cílem maximalizovat záchyt znečištění z ovzduší.

Projekt umožnil propojení výzkumných aktivit tří nejvýznamnějších regionálních univerzit (Vysoká škola báňská v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Palackého v Olomouci) a spolupráci veřejných a neziskových institucí se zapojením místních stakeholderů a široké veřejnosti.

Nyní, po čtyřech letech trvání projektu, vědci finalizují závěrečné výstupy, ze kterých jednoznačně vyplývá, že navržený postup výsadby dřevin má pozitivní vliv na záchyt škodlivin z ovzduší. Přestože byla zeleň vysázena teprve na jaře 2021 a nemá za sebou ani jedno celé vegetační období, lze již pozorovat první pozitivní výsledky. Celková plocha vegetace na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích zachytila za poslední rok 60,4 kg NOx, 32,2 kg PM10 a 80 kg 03.

Významný pozitivní efekt má také speciální, ekologicky šetrná zálivka. I na extrémní lokalitě v Bartovicích byl díky němu úhyn zeleně minimální, její stav dokonce odpovídal zdravé zeleni nezatížené stresem. Ačkoli se mohou extrémní podmínky v Bartovicích projevit na zeleni až v následujících letech, lze již nyní toto tzv. „chytré hnojivo“ doporučit i dalším městům v průmyslových regionech.

Jak celý projekt CLAIRO probíhal?

Výběr lokality s extrémními podmínkami: Vědci museli najít vhodné plochy pro výsadbu, které mají dostatečnou velikost, jsou zatížené silným znečištěním a disponují odlišnými půdními vlastnostmi. Nakonec vybrali dva pozemky v Radvanicích a Bartovicích, kde bývala skládka průmyslových odpadů s vysokou mírou půdního znečištění.

Nejmodernější technologie ke sledování stavu ovzduší: VŠB-TUO zahájila první fázi výzkumu v roce 2019. Díky moderním měřícím senzorům mohli na vybraných lokalitách monitorovat nejen nejvýznamnější znečišťující látky (NO2, O3), ale i velmi malé prachové částice (PM10, PM2.5, PM1). Díky měření vědci zjišťují, jak se změnilo množství škodlivin v ovzduší před, během a po výsadbě nové zeleně. Všechna data jsou dostupná na airsens.eu.

Model výsadby zeleně – filtru znečištění: Na základě dat navrhli odborníci ze Slezské univerzity model výsadby zeleně. Díky kombinaci listnatých a jehličnatých druhů dřevin zajistili účinný záchyt škodlivin celoročně, vybrali přitom takové druhy, které jsou odolné vůči znečištění ovzduší a půdním podmínkám.

Posilování zeleně šetrně a ekologicky: Aby zeleň v extrémních podmínkách prosperovala, je zalévána speciálním, ekologicky šetrným ošetřením, které je výsledkem víc než dvacetiletého výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci. „Chytré“ hnojivo obsahuje všechny potřebné látky, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu. Díky ošetření jsou stromy a keře v lepším zdravotním stavu, lépe fotosyntetizují a tvoří hustší a kvalitnější listovou plochu, a to následně pozitivně ovlivňuje záchyt škodlivin z ovzduší.

20 tisíc m² nové zeleně: Podle modelu bylo v roce 2021 vysázeno 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku, a to na území o rozloze 20 tisíc m². Během následujících měsíců vědci sledovali, jak tato nově vysázená zeleň ve stresovém prostředí prosperuje a zároveň zachycuje znečištění z ovzduší.

Know-how jako výstup projektu: V průběhu projektu jsme se podělili o získané znalosti s odbornou i laickou veřejností na početných webinářích, konferencích a workshopech. Vznikla také řada výstupů, které jsou pro všechny zájemce, převážně obce a města v průmyslových regionech, zdarma ke stažení: ·

Odborná studie o vnímání ovzduší obyvateli Moravskoslezského kraje a jejich ochotě měnit vlastní chování.

Manuál a metodika s konkrétními závěry z výzkumu v projektu.

Databáze rostlin pomáhající s výběrem nejvhodnějších dřevin pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí

Veškeré výstupy z projektu jsou ke stažení na https://clairo.ostrava.cz/dokumenty/.

všechny novinky