Prezentace CLAIRA na mezinárodních konferencích

07.02.2022

Zástupci SOBICu, ve spolupráci s městem Ostravou, prezentovali projekt CLAIRO a jeho výsledky na dvou mezinárodních konferencích v Itálii a v Maďarsku, které z důvodu covidu proběhly on-line formou. Obě konference byly zaměřeny na environmentální témata a kvalitu života ve městech.

Konferenci k čistému ovzduší (Moving Towards Clean Air for Europe), pořádala 9. – 10. listopadu 2021 maďarská společnost Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. v rámci projektu HungAIRy LIFE a zkušenosti si vyměnily výzkumné organizace z Francie, Německa, Irska, Portugalska a dalších zemí.

Druhou konferenci na téma přínosů zeleně ve městech (Vegetation For Urban Green Air Quality Plans) uspořádalo 14. prosince 2022 město Milán, rovněž v projektu financovaném z programu LIFE, s názvem VEG-GAP.

Odkazy na mezinárodní projekty:

http://hungairy.hu/en (téma Kvalita ovzduší v Evropě)

https://www.lifeveggap.eu/ (téma Vegetace a městské plány pro kvalitu ovzduší)