novinky

20.09.2020

Ostrava měří kvalitu ovzduší přístroji nové generace

Instalací měřících přístrojů nové generace v blízkosti hutnického areálu odstartovala první významná fáze projektu Clairo (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities), jehož je SOBIC, z.ú. jedním z odborných partnerů. Přístroje umožňují sledovat naměřené koncentrace znečisťujících látek v ovzduší, a to on-line.

Od poloviny července lze koncentrace znečišťujících látek v ovzduší ve vybraných lokalitách určených pro výsadbu zeleně sledovat online. Odborníci z VŠB-TUO zpřístupnili geografický informační systém, který zobrazuje naměřené koncentrace v reálném čase. Hodnoty z měřících senzorů se zobrazují v prostředí Floreon, geografické databázi, kterou vytvořilo Centrum IT4Innovations pro zobrazování různých dat v mapách. Do databáze je možné nahlédnout prostřednictvím stránek airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“.

Více podrobností k tématu i o projektu CLAIRO najdete na stránkách clairo.ostrava.cz.

všechny novinky