novinky

10.08.2023

HEUREKA – Joy of Discovery!

Objevili jsme HEUREKU – jedno z nejstarších a nejprogresivnějších science center v Evropě!

Oodi, HEUREKA a další místa kreativity, setkávání, místa pro studium, čtení a vzdělávání jsme mohli navštívit díky programu ERASMUS + Vzdělávání dospělých KA1. Setkání s ředitelem Heureky Mikko Myllykoskim a jeho kolegy bylo více než inspirativní. Po více než dvouhodinové debatě se k jednání přidali zástupci Museum of science z Boston, Massachusetts, kteří převzali výstavní koncept Heureky „Mental Health: Mind matters.“

Inspirací pro FUTUREUM byla prezentace o produkci výstav výstavním oddělením v Heurece. Heureka je v této oblasti mezi ostatními science centry výjimečná. Výstavy nabízí k prodeji. Od roku 1996 existuje Heureka Overseas Production Ltd. – pobočka pro export.

Heureka byla založena v roce 1989 vědeckou komunitou, vzdělávacím sektorem, zástupci obchodu a průmyslu, národní a místní vlády. Disponuje více než 3000 m2 výstavního prostoru s cílem zvýšit zájem o vědu a technologie, povědomí o výsledcích výzkumu a úsilím podpořit diskuzi o využívání nových technologií.

Mnohé jsme se naučili, setkali se s řadou inspirativních lidí a byli jsme i v tradiční sauně. Těšíme se, že díky projektu přivítáme Mikka u nás!

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Šimčík simcik@sobic.cz

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraničních služeb. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

všechny novinky