novinky

09.03.2023

FUTUREUM se hlásí k iniciativě Nového Evropského Bauhausu

Cítili jsme, že je třeba připojit se ke změnám, které dozrávají napříč Evropou a odráží se zejména v iniciativě NEB (New European Bauhaus). Celý koncept FUTUREUM počítá s recyklací materiálů a snižováním uhlíkové stopy i díky nižší energetické náročnosti a využití OZE. Tento princip se odráží i v dynamických expozicích, a může tak inspirovat naše návštěvníky. Náš projekt nabízí první ambiciózní udržitelnou revitalizace národní kulturní památky v České republice. Ukazuje, jak je možné přistupovat k udržitelné záchraně památkově chráněných objektů a přinášet do nich novou estetickou hodnotu.  Přístup akcentoval ochranu původních historických konstrukcí a aplikaci technologií snižujících energetickou náročnost revitalizovaného objektu s cílem umožnit jeho ochranu/conservation a využití pro komunitu.

Proto jsme se přihlásili do 3. ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu. V roce 2023 porota odmění patnáct příkladných iniciativ, jež propojují tři stěžejní hodnoty Nového evropského Bauhausu – udržitelnost, estetiku a inkluzivnost. FUTUREUM soutěží v okruhu A „Šampioni Nového evropského Bauhausu“ je určen pro existující a dokončené projekty s jasnými a pozitivními výsledky v kategorii obnova pocitu sounáležitosti.

všechny novinky