novinky

18.12.2020

Dotazníkový průzkum k ovzduší a městské zeleni

V říjnu 2020 proběhl druhý dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Průzkum rovněž zjišťoval, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně.

Během průzkumu respondenti získali odkazy k podrobným informacím o zdrojích znečištění ve svém okolí, mohli se podívat na ukázky různých variant městské zeleně a rovněž dozvědět se více o projektu Clairo, zaměřeného na skladbu a strukturu výsadby zeleně, které mohou kvalitu ovzduší ovlivnit.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny také na webu Urban Innovative Actions.

Výsledky průzkumu budou zpracovány do odborné studie, určené zejména zástupcům obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Kompletní studie bude zveřejněna na tomto webu v roce 2021. Průběžné výsledky jsou k dispozici zájemcům již nyní (kontakt: Gabriela Kalužová, tel. 736 500 122kaluzova@sobic.cz). Na průzkumu a studii SOBIC spolupracuje s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko s projektovými partnery.

všechny novinky