novinky

16.04.2024

Berlin/Ostrava Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem

SOBIC z.ú. připravil ve spolupráci s ostravským Futureem další unikátní výstavu odrážející interakci humanity a urbanizovaného prostředí s názvem

Berlin/Ostrava;
Hansgert Lambers
Fotograf mezi východem a západem.

Hansgert Lambers nikdy nebyl profesionálním fotografem, přesto se fotografii věnuje celý život. Když se, rodák z Hannoveru, dostal v 70. letech pracovně jako IT specialista do Československa a do Ostravy, syrové prostředí se mu vrylo pod kůži. V pracovní době zaváděl řídící systém americké IBM v hutním podniku, ve volných chvílích fotografoval a vznikl tak unikátní soubor fotografií. V centru jeho zájmu jsou lidé, převážně v městském prostředí.

Na podobném typu výstav prezentuje SOBIC z.ú.  zásadní souvislosti mezi člověkem, uměním a technologií a jejich vliv na rozvoj regionů. Právě toto spojení může být mimořádně inspirativní pro nové talenty ze všech generací. Těžiště našeho úsilí spočívá ve snaze představovat výjimečné projekty, dotýkající se svým charakterem “ostravské” zkušenosti, kterou však chápeme výrazně šířeji, jako jistou katarzi, zkušenost, která může přinést novou krásu, udržitelnost i impulsy komunitě.

Výstavu jsme pro vás připravili ve spolupráci s kurátory Petrem Hrubešem a Daliborem Bednářem.
Výstava bude zahájena vernisáží 24. 4. 2024 od 17:00 h, a potrvá do 8. 9. 2024.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

všechny novinky