Novinky

Zelená města,ovzduší a klima – webináře pro školy a veřejnost

18. 12. 2020

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity?...více...

Dotazníkový průzkum k ovzduší a městské zeleni

18. 12. 2020

V říjnu 2020 proběhl druhý dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Průzkum rovněž zjišťoval, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně....více...

Excelentní výsledek ve vědě a výzkumu pro SOBIC

2. 10. 2020

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2) původní studii How do security and benefits instill trustworthiness of a digital... ...více...

Ostrava měří kvalitu ovzduší přístroji nové generace

20. 9. 2020

Instalací měřících přístrojů nové generace v blízkosti hutnického areálu odstartovala první významná fáze projektu Clairo (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities), jehož je SOBIC, z.ú. jedním z odborných partnerů. Přístroje umožňují sledovat naměřené koncentrace ... ...více...

Probíhá testování lokální měny Javor

15. 9. 2020

Experimentální ověření lokální měny na Třinecku, Českotěšínsku a Jablunkovsku začalo. U několika vybraných místních prodejců je možné nakoupit zboží prostřednictvím lokální měny Javor. Ta je výsledkem projektu zabývajícího se výzkumem faktorů, které ovlivňují možnost... ...více...

Rekonstrukce bývalého výklopníku a mlýnice v areálu DOV začala

6. 8. 2020

Na přelomu léta a podzimu 2020 začala rekonstrukce objektů výklopníku a mlýnice v areálu národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice. Během následujících dvou let se oba ikonické objekty, které desítky let chátraly, promění v muzeum s experimentální dynamickou expozicí... ...více...