Excelentní výsledek ve vědě a výzkumu pro SOBIC

02.10.2020

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2) původní studii How do security and benefits instill trustworthiness of a digital local currency? (Oeconomia Copernicana, 11(3), 433–465. doi: 10.24136/oc.2020.018).

Práce je výstupem projektu Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území, který je realizován Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., společností wBTCB.cz a SOBIC, z.ú. Projekt probíhá od ledna 2019 do června 2021 a je financován Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4,99 mil. Kč.

Předmětem projektu je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. V ČR i ve světě již existuje řada fungujících lokálních systémů využívajících prvků barterového obchodu nebo vlastní lokální měny. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.