Zelená města,ovzduší a klima – webináře pro školy a veřejnost

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity?

Projekt CLAIRO nabízí školám i širší veřejnosti bezplatné webináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo „zelenými“ projekty na území Moravskoslezského kraje. Odborné webináře mohou oživit hodiny biologie i základů společenských věd. Jejich cílem je žáky nejen informovat o tématu zeleně ve městech, ale také s nimi vést diskuzi o tom, jak by mohli oni sami přispět ke zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Součástí webináře je i znalostní kvíz o ceny.

Základní webinář je přizpůsoben školní výuce a trvá 45 minut. Po dohodě je možné přizpůsobit rozsah prezentace konkrétním potřebám školy nebo třídy.

Školy a učitelé si mohou webinář rezervovat u:

Gabriely Kalužové (tel. 736 500 122, e-mail: kaluzova@sobic.cz) nebo 

Elišky Olšákové (tel. 736 504 792, e-mail: olsakova@sobic.cz)

Nejbližší webinář pro veřejnost připravujeme v únoru 2021. Podrobnější informace, včetně odkazu na bezplatnou registraci, zveřejníme na tomto webu v lednu 2021.

Dotazníkový průzkum k ovzduší a městské zeleni

V říjnu 2020 proběhl druhý dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Průzkum rovněž zjišťoval, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně.

Během průzkumu respondenti získali odkazy k podrobným informacím o zdrojích znečištění ve svém okolí, mohli se podívat na ukázky různých variant městské zeleně a rovněž dozvědět se více o projektu Clairo, zaměřeného na skladbu a strukturu výsadby zeleně, které mohou kvalitu ovzduší ovlivnit.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny také na webu Urban Innovative Actions.

Výsledky průzkumu budou zpracovány do odborné studie, určené zejména zástupcům obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Kompletní studie bude zveřejněna na tomto webu v roce 2021. Průběžné výsledky jsou k dispozici zájemcům již nyní (kontakt: Gabriela Kalužová, tel. 736 500 122kaluzova@sobic.cz). Na průzkumu a studii SOBIC spolupracuje s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko s projektovými partnery.

Excelentní výsledek ve vědě a výzkumu pro SOBIC

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2) původní studii How do security and benefits instill trustworthiness of a digital local currency? (Oeconomia Copernicana, 11(3), 433–465. doi: 10.24136/oc.2020.018).

Práce je výstupem projektu Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území, který je realizován Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., společností wBTCB.cz a SOBIC, z.ú. Projekt probíhá od ledna 2019 do června 2021 a je financován Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4,99 mil. Kč.

Předmětem projektu je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. V ČR i ve světě již existuje řada fungujících lokálních systémů využívajících prvků barterového obchodu nebo vlastní lokální měny. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Ostrava měří kvalitu ovzduší přístroji nové generace

Instalací měřících přístrojů nové generace v blízkosti hutnického areálu odstartovala první významná fáze projektu Clairo (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities), jehož je SOBIC, z.ú. jedním z odborných partnerů. Přístroje umožňují sledovat naměřené koncentrace znečisťujících látek v ovzduší, a to on-line.

Od poloviny července lze koncentrace znečišťujících látek v ovzduší ve vybraných lokalitách určených pro výsadbu zeleně sledovat online. Odborníci z VŠB-TUO zpřístupnili geografický informační systém, který zobrazuje naměřené koncentrace v reálném čase. Hodnoty z měřících senzorů se zobrazují v prostředí Floreon, geografické databázi, kterou vytvořilo Centrum IT4Innovations pro zobrazování různých dat v mapách. Do databáze je možné nahlédnout prostřednictvím stránek airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“.

Více podrobností k tématu i o projektu CLAIRO najdete na stránkách clairo.ostrava.cz.

Probíhá testování lokální měny Javor

Experimentální ověření lokální měny na Třinecku, Českotěšínsku a Jablunkovsku začalo. U několika vybraných místních prodejců je možné nakoupit zboží prostřednictvím lokální měny Javor. Ta je výsledkem projektu zabývajícího se výzkumem faktorů, které ovlivňují možnost zavedení lokální měny jako nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a udržitelný rozvoj.

Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola obchodní, SOBIC z.ú. je jedním z řešitelů, který zajišťuje sběr dat od uživatelů během samotného testování. Třetí řešitel wBTCB.cz zajišťuje technickou podporu.

Testování probíhá v rámci mezinárodní platformy Cyclos. První technická fáze proběhla na jaře a nyní se připravuje druhá fáze, která by měla zahrnovat skutečné transakce včetně zohlednění všech reálných situací, tisku daňových dokladů, EET apod. Experimentální testování by mělo být vyhodnoceno do konce roku 2020. Jeho výsledky budou součástí studie proveditelnosti a publikovány v závěrečné výzkumné zprávě.

Rekonstrukce bývalého výklopníku a mlýnice v areálu DOV začala

Na přelomu léta a podzimu 2020 začala rekonstrukce objektů výklopníku a mlýnice v areálu národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice. Během následujících dvou let se oba ikonické objekty, které desítky let chátraly, promění v muzeum s experimentální dynamickou expozicí. Přiblíží nejen historii objektů prostřednictvím expozice Cesta uhlí, ale zejména globální megatrendy, futurologické koncepty a inovativní koncepty budoucnosti prostřednictvím expozice Future.

Sobic, z.ú. se podílí na přípravě obou expozic pro revitalizované kulturní památky a nové muzeum. Více o historii obou budov se dozvíte na vyklopnik-mlynice.cz.